Feedback
Del
Færdselsulykker
Eksempler på hvad Skadeguiden kan byde på

Færdselsulykker

 

Her er lidt eksempler på hvilke type materialer, som du vil kunne finde på SKADEGUIDEN.

Der vil på SKADEGUIDEN være at finde

  • Overordnede videoer
  • Videoer om enkelte emner
  • Meget specifikke videoer om et lille bitte emne
  • Artikler, vejledninger o.lign
  • Eksempler på breve, som du selv kan skrive og selvfølgelig vigtigst
  • GUIDEN, som løbende gør dig opmærksom på, hvad sker der nu.

 

En overordnet video

- Færdselulykker for nytilskadekomne

Her er en super kort video om hvordan det fungerer, når du er kommet til skade i en færdselsulykke, og hvilke erstatninger, som du har ret til.

Dette er et eksempel på en meget overordnet video. 

 

 

En video om et enkelt emne 

- Svie og smertegodtgørelse

 

Dette er en kort video, om en af de enkelte poster, som du kan få dækket, hvis du er kommet til skade i en færdselsulykke og der i øvrigt er en ansvarlig skadevolder. Det er endnu et eksempel på en af de mange videoer, som er at finde på SKADEGUIDEN.

 

 

Meget specifikke videoer om et lille bitte emne

 

- Til lægen inden 72 timer, hvorfor?

 

Nedenfor er så et eksempel på en anden type video, som der også vil være at finde på SKADEGUIDEN. Det er en video om et meget specifikt område. Denne video omhandler hvorfor det er så vigtigt, hurtigt efter en ulykke at komme til lægen.

 

Eksempler på andet indhold

Færdselsulykker
Du er lige nu på siden med eksempler på materiale om færdselsulykker
Arebejdsskader
Se også eksempler på materiale om arbejdsskader
Patientskader
Se også eksempler på materiale om patientskader
Kommunesager
Se også eksempler på materiale om kommunesager
Forsikringer
Se også eksempler på materiale om forsikringer
Diverse
Herudover der også eksempler på al mulig andet materiale