Feedback
Del

Brugerbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende for køb af abonnement på SKADEGUIDEN.dk og regulerer således forholdet mellem brugeren og  SKADEGUIDEN, Mejlbyvej 125, 9610 Nørager, cvr. 27792286, herefter benævnt ”SKADEGUIDEN”.

Når du køber adgang til SKADEGUIDEN uanset abonnementstype, så gælder følgende vilkår:

 

 1. BESKRIVELSE AF YDELSEN DU FÅR HOS SKADEGUIDEN

Målgruppen for SKADEGUIDEN er skadelidte.

Du får hos SKADEGUIDEN en personlig adgang til at følge et online standardiseret skadeforløb, hvor du løbende præsenteres for artikler og videoer ud fra hvad der typisk vil være brug for på det pågældende tidspunkt.

Indholdet på SKADEGUIDEN kan ikke tage højde for alle tænkelige situationer, og indholdet må derfor ikke anvendes som erstatning for individuel rådgivning. SKADEGUIDEN er et supplement til anden rådgivning.

Indholdet på SKADEGUIDEN følger reglerne i Danmark og tager således ikke højde for udenlandske regler og muligheder. For skader sket i udlandet vil SKADEGUIDEN kun kunne bruges i forhold til de danske muligheder.

SKADEGUIDEN modtager dog gerne feedback og ønsker til oplysninger på SKADEGUIDEN, således at indholdet bliver endnu bedre.

Du er selv ansvarlig at besvare spørgsmålene og bruge tekstforslagene på SKADEGUIDEN korrekt. Brug derfor altid din sunde fornuft – tekster og spørgsmål rammer naturligt nok ikke alle.

Adgangen til SKADEGUIDEN er personlig og må ikke deles med andre. Ligesom materiale på platformen ikke må kopieres, distribueres eller på anden måde bruges af en videre kreds.

 

Målgruppen er ikke jura-studerende, advokatfuldmægtige, socialrådgivere eller andre fag-professionelle.

Fagprofessionelle er velkommen til at orientere sig på SKADEGUIDEN og henvise kunder hertil, da mange kunder oplever, at have brug for at høre tingene flere gange.

Fagprofessionelle må til gengæld IKKE bruge materialet i deres egen rådgivning, kopiere tekster, videoer eller andet indhold, medmindre at der er indgået særskilt aftale herom.

 

 1. ABONNEMENT OG PRISER

Der er to abonnementstyper - en uden betaling og en til kr. 89 pr. mdr.

Det er en forudsætning for brug af SKADEGUIDEN, at du opretter dig som bruger.

Når du opretter dig som bruger på SKADEGUIDEN, så opretter du sig uden brug af betalingskort. Det er først, når du er kommet igennem introduktionspørgsmålene, at du kommer til en side, hvor du har mulighed for at tage stilling til dit abonnement.

Du kan her vælge at fortsætte med abonnementet til kr. 0 eller opgradere til den fulde løsning med betalingsabonnementet.

Vælger du at bruge løsningen uden betaling i første omgang, men fortryder senere dette. Så klik på menuen til venstre (de tre vandrette streger) og vælg ”betalingsside” og så vil du få mulighed for at opgradere løsningen igen.

SKADEGUIDEN forbeholder sig ret til at ændre priserne med en måneds varsel.

SKADEGUIDEN forbeholder sig også ret til at fjerne materiale fra udgaven uden betaling uden varsel.

SKADEGUIDEN forbeholder sig også ret til at oprette ny abonnementsordninger.

 

 1. BETALING

For at få adgang til SKADEGUIDEN kræves et gyldigt betalingskort. Vi tager VISA/ Mastercard, men desværre ikke rene dankort.

Alle beløb på SKADEGUIDEN.dk er incl. moms og anført i danske kroner.

Betalingen på dit betalingskort bliver trukket umiddelbart efter accept af betalingen, idet du samtidig får adgang til den betalte del af SKADEGUIDEN.

Du køber kun adgang én måned af gangen, og kan derfor til enhver tid opsige dit abonnement til udløbet af perioden. Du kan opsige dit abonnement under menupunktet betalingsside.

Betalingsabonnementet fornys automatisk og beløbet trækkes på dit betalingskort, medmindre det opsiges inden udgangen af din betalingsperiode.

Afvises en betaling eller opsiges et betalingsabonnement, så ændres brugeradgangen automatisk til en brugeradgang til kr. 0. Adgangen forsvinder altså ikke fuldstændig og du vil til enhver tid kunne genetablere betalingsadgangen.

SKADEGUIDEN benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol, hvilket betyder dine data er sikre og ikke kan læses af andre udefrakommende.

SKADEGUIDENS egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

 

 1. OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement til udløbet af den periode, som du har betalt for.

Du kan opsige dit abonnement under menu-punktet ”betalingsside” og har vælge ”opsig aftale”, hvor du har mulighed for at vælge mellem at nedgrader til et abonnement til kr. 0 og få fjernet din adgang til SKADEGUIDEN.

 

 1. FORTRYDELSESRET

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret.

Du kan fortryde din accept af aftalen senest 14 dage fra indgåelse af aftalen i så fald skal du sende en email til kontakt@skadeguiden.dk , det forudsætter dog, at du ikke er begyndt at bruge SKADEGUIDEN. Har du således været logget ind og har haft mulighed for at bruge SKADEGUIDEN, så har du samtidig frasagt dig fortrydelsesretten.

 

 1. KØB AF ADVOKATRÅDGIVNING

Vælger du som bruger at gøre brug af tilbuddet om køb af advokatrådgivning, så købes timerne via ADVOFAIR advokatanpartsselskab, cvr. 39165112 og sker efter accept af ADVOFAIRs handelsbetingelser.

SKADEGUIDEN formidler kontakten og opkræver betalingen på vegne af ADVOFAIR advokatanpartsselskab, men SKADEGUIDEN er ikke ansvarlig for den individuel rådgivning købt hos ADVOFAIR.

Køb af enkeltstående ydelser, som individuel advokatrådgivning trækkes på dit betalingskort, når der er modtaget meddelelse fra ADVOFAIR advokatpartsselskab om, at ydelsen er leveret.

Du kan læse ADVOFAIRs vilkår HER.

 

 1. DATABESKYTTELSE

Ved mistanke om uautoriseret brug af dit login, så skal du ændre dit password og kontakte SKADEGUIDEN.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek til brug for din brugeradgang. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med SKADEGUIDEN, har vi brug for dit navn og din email-adresse.

Personoplysningerne registreres hos SKADEGUIDEN og opbevares i op til et år efter at du har opsagt din adgang til SKADEGUIDEN, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ansatte hos SKADEGUIDEN har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

De valg som du taster ind på SKADEGUIDEN, noter, favoritartikler mv. har ansatte hos SKADEGUIDEN IKKE adgang til.

Kreditkortoplysninger udveksles mellem dig og vores danske samarbejdspartner Pensopay A/S via sikker datakryptering og behandles dermed ikke af SKADEGUIDEN.

Den dataansvarlige i SKADEGUIDEN er: Solveig Værum Nørgaard

Som registreret hos SKADEGUIDEN har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@skadeguiden.dk.

Du har ved din accept af bruger- og persondatabetingelserne givet samtykke til, at SKADEGUIDEN kan sende emails til dig. E-mails vil enten være generelle orienteringsemails eller emails, som er afledt af dine svar på SKADEGUIDEN. Emails sendes ikke-krypteret.

7.1. Cookies

På https://skadeguiden.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer.

 

8.1. Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på https://skadeguiden.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere SKADEGUIDEN's hjemmeside.

 

 

 1. ANSVAR

SKADEGUIDEN kan ikke drages til ansvar for brugen af materialet på platformen. Materialet på platformen erstatter ikke individuel rådgivning og omhandler ej heller alle tænkelige situationer, som kan opstå. Der vil derfor altid være

Det er ligeledes brugerens eget ansvar at bruge materialet på platformen korrekt.

SKADEGUIDEN er ligeledes ikke ansvarlig for indholdet af øvrige eksperters oplysninger på portalen eller links til øvrige faggruppers hjemmesider.

SKADEGUIDEN kan ikke gøres ansvarlig for driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende.  Ligesom der undervejs vil forekomme ændringer og forbedringer af platformen, hvilket må accepteres.

 

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

Denne aftale reguleres af dansk ret.


Uenigheder der udspringer af brugerens køb af adgang til SKADEGUIDEN kan indbringes for de almindelige domstole. SKADEGUIDENS værneting er Retten i Aalborg.

 

 1. ØVRIGE OPLYSNINGER

Indehaveren af SKADEGUIDEN er advokat Solveig Værum Nørgaard, men SKADEGUIDEN er ikke en advokatvirksomhed og driften af SKADEGUIDEN er således ikke omfattet af reglerne for advokatvirksomheder og er ej heller underlagt Advokatrådets tilsyn.

Denne aftale er ikke omfattet af lov om juridisk rådgivning, idet der ikke er tale om individuel rådgivning som nævnt i loven.

 

 1. KLAGEMULIGHEDER

Ønsker du at klage over SKADEGUIDEN, så skriv eller ring først til os på tlf. 71 745 795 eller kontakt@skadeguiden.dk.

Du kan også vælge at klage over SKADEGUIDENs løsning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. www.forbrug.dk

 

Opdateret 28. juli 2019