Feedback
Del
Kommunen
Eksempler på hvad Skadeguiden kan byde på

Kommunen

 

Du har nu trykket dig ind på eksempler om kommunesager, hvor du i det nedenstående vil få fornemmelsen af, hvad Skadeguiden indeholder.


Der vil på Skadeguiden være meget mere at finde, såsom:

 • Overordnede videoer
 • Videoer om enkelte emner
 • Meget specifikke videoer om et lille bitte emne
 • Artikler, vejledninger o.lign
 • Eksempler på breve, som du selv kan skrive og selvfølgelig vigtigst
 • GUIDEN, som løbende gør dig opmærksom på, hvad sker der nu.

Vi vil være din højere hånd og sikre, du får den opdateret lovgivning, råd og vejledning forløbet igennem til at kunne køre din sag.

 

En video om et enkelt emne -

 

De 7 forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven

 

 

 

Hvornår har jeg ret til sygedagpenge?

Du skal for det første være omfattet af gruppen af personer, som har ret til sygedagpenge.

Man har herefter ret til sygedagpenge, HVIS man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og følgende:

 • "Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob."

 

 

Hvad er jobafklaringsforløb?

Det er kommunen, der kan bevilge og foretage et jobafklaringsforløb på dig. Et jobafklaringsforløb bygger på et tværfaglig indsats, der skal understøtte, at du kommer tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse, hvis du har været sygemeldt i længere tid.

Jobafklaringsforløbet skal bidrage til at udvikle din arbejdsevne.
Indholdet kan eksempelvis består af: 

 • Virksomhedspraktik
 • Støtte og vejledning fra en mentor
 • Vejlednings- samt opkvalificeringsforløb
 • Løntilskud
 • Indsatser, der skal bidrage til stabilisere og forbedre din sociale, psykiske og fysiske situation, så du har mulighed for at deltage i de andre tilbud

I forhold til at modtage lægebehandling, så har du ALTID ret til at sige "NEJ TAK", hvis ikke du føler dig tryg eller ønsker den behandlingsmulighed, hvis det drejer sig om en operation, medicin eller lægebehandling af en indgribende karakter!
Kommunen må IKKE tillægge dit fravalg betydning for deres vurdering af, om du fortsat har ret til ressourceforløbsydelse i dit jobafklaringsforløb.

DOG! - vil du altid have pligt til at medvirke og deltage til sagens oplysning. Heraf menes der, at du har pligt til at lade dig undersøge af eksempelvis din praktiserende læge eller en speciallæge. 

 

 

Kommunalt tilbud

Har du fået mén på hørelsen, syn eller tale efter en ulykke, hvad enten det er kommet af en fritids- eller arbejdsulykke eller sygdom, har du mulighed for at gøre brug af et kommunaltilbud.
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad det kaldes. Det kan bl.a. hedde CSV eller CKU.
Formålet med disse tilbud er det samme at give dig muligheder for råd, vejledning og undervisning, forbedre din hverdag samt hvilke hjælpemidler, der eventuelt kan være nyttige for dig og din situation.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad tilbuddene indeholder, og nogle af centrene tilbyder råd- og vejledning for borgere med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter skade eller sygdom. Der kan være tale om borgere med en hjerneskade, hjernerystelse, stress eller andet.

Dette er uafhængig af forsikrings- og pensionsselskaberne, så du skal ikke tænke på, om de nu vil ”lytte” til dig. Så du skal ingen betænkeligheder have ved tilbuddet, OG det er gratis.

 

Live om kommunale forløb

Vi har fra vores Facebookside lavet en live udsendelse, hvor vi fortæller om de kommunale forløb, som du kan gense i videoen nedenfor. 

Eksempler på andet indhold

Kommunesager
Du er lige nu på siden med eksempler på materiale om kommunesager
Arbejdsskader
Se også eksempler på materialer om arbejdsskader
Færdselsulykker
Se også eksempler på materialer om færdselsulykker
Patientskader
Se også eksempler på materialer om patientskader
Forsikringer
Se også eksempler på materialer om forsikringer
Diverse
Herudover der også eksempler på al mulig andet materiale