Feedback
Del
Forsikringer
Eksempler på hvad Skadeguiden kan byde på

Forsikringer

 

Du har nu trykket dig ind på eksempler om forsikringer, hvor du i det nedenstående vil få fornemmelsen af, hvad Skadeguiden indeholder.


Der vil på Skadeguiden være meget mere at finde, såsom:

 • Overordnede videoer
 • Videoer om enkelte emner
 • Meget specifikke videoer om et lille bitte emne
 • Artikler, vejledninger o.lign
 • Eksempler på breve, som du selv kan skrive og selvfølgelig vigtigst
 • GUIDEN, som løbende gør dig opmærksom på, hvad sker der nu.

Vi vil være din højere hånd og sikre, du får den opdateret lovgivning, råd og vejledning forløbet igennem til at kunne køre din sag.

 

En overordnet video 

Her er en super kort video om hvordan det fungerer, når du har fået en arbejdsskade, samt et par fif til hvordan du selv kan hjælpe til med, at din sag bliver behandlet hurtigst muligt.

Forløbet vil forløbe således:

 1. Få anmeldt din ulykke til ulykkesforsikringen 
 2. Skal have lavet en funktionsartest hos egen lægen
 3. Du modtager forhåbentlig et brev fra forsikringsselskabet, at din skade anerkendes (Det betyder ikke, de umildbart betaler erstatning) - du kan også modtage et brev fra selskabet med de ikke anerkender skaden
 4. Du kan få en evt. strakserstatning eller sikker erstatning - en forsikring man kan tilkøbe
 5. Vente til skaden er stationær (en skade er typisk først stationær efter 1 år)
 6. Indhentelsen af speciallægeerklæring (undersøg hvilken læge du skal undersøges af)
 7. Forsikringen vurderer dit mén - måske er dig og forsikringsselskabet ikke enige, så forløber din sag videre
 8. Ved uenighed kan sagen blive forelagt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Det er vigtigt, du sikrer at alt materiale bliver sendt ind til dem)
 9. Vurderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring et mén, så sker der typisk en udbetaling
 10. Alternativ kan du klage til Ankenævnet for forsikringen og den klage ansvarlige ved forsikringsselskabet
  Er dig og forsikringsselskabet forsats ikke enige, så er går man rettens vej. 

 

 

Dette er et eksempel på en meget overordnet video.

 

En video om et enkelt emne 

 

 

 

 

Måske du hellere vil læse nogle artikler?

Så er der også kombinationen af artikler og videoer, her er et eksempel:

Har du flere ulykkesforsikringer?

Få nu noteret de strakssymptomer!

Eksempler på andet indhold

Forsikringer
Du er lige nu på side med eksempler på på materiale om forsikringer
Arbejdsskader
Se også eksempler på materiale om arbejdsskader
Færdselsulykker
Se også eksempler på materiale om færdselsulykker
Patientskader
Se også eksempler på materiale om patientskader
Kommunesager
Se også eksempler på materiale om kommunesager
Diverse
Herudover er der også eksempler på alt muligt andet materiale